Oświadczenia majątkowe - Komenda Główna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe kierownictwa KGP publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - nadinsp. Robert Szewc:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy - insp. Piotr Leciejewski:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim - insp. Jarosław Pasterski

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Krzysztof Justyński:

- oświadczenie majątkowe za 2018 rok,

- oświadczenie majątkowe za 2019 rok.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - nadinsp. Paweł Dzierżak:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - insp. Roman Kuster:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - insp. Artur Bielecki:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - nadinsp.Sławomir Litwin:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - nadinsp. Tomasz Klimek:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - nadinsp. Jarosław Kaleta:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - nadinsp. Piotr Mąka:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - nadinsp. Michał Ledzion:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - nadinsp. Henryk Moskwa:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie - nadinsp. Tomasz Trawiński:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Wojewódzki  Policji we Wrocławiu - insp. Dariusz Wesołowski:

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Stołeczny Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej:

 - oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji  - insp. Paweł Półtorzycki:

- oświadczenie majątkowe za rok 2018,

- oświadczenie majątkowe za rok 2019.

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - insp. Marek Ślizak:

- oświadczenie majątkowe.

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2017
Data modyfikacji : 28.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Główna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Renata Przesmycka BKSiOP KGP
Osoba modyfikująca informację:
Renata Przesmycka
do góry